top of page

AKADEMIA  LIDERÓW  XXI  W.

logo_AKADEMIA_LIDERÓW_-_znak_-_bez_tła_-

...to projekt dla osób, które chcą kreować otaczającą rzeczywistość.

... to projekt dla osób, które wierzą, że MOŻNA.

... to szansa na poznanie swoich mocnych stron.

... to grupa osób, które nie czekają, aż świat się zmieni,

    tylko go zmieniają.

... to wiara w siebie i innych ludzi.

... to przygoda.

... aktywność i działanie.

... ludzie, którym się chce.

... jest dla Ciebie jeśli chcesz coś zmienić!

C

Y

DSC_0003.JPG

P

DSC_0024.JPG

H

E

R

DSC_0160.JPG
JES  TEŚ MY ZMI ANĄ
logo_AKADEMIA_LIDERÓW_-_znak_-_bez_tła_-

PODSTAWOWE

INFO

 • Start:

  • grudzień 2019

 • Czas trwania: 10 miesięcy

 • Dla kogo:

  • osób mieszkających w województwie śląskim

  • w wieku 18-29 lat.

 • W tym czasie:

  • weźmiesz udział w 9 dwudniowych zjazdach szkoleniowych.​

  • będziesz mógł/a skorzystać z konsultacji z trenerami

  • zrealizujesz wraz z innymi liderami swoją akcję społeczną.

 • Ramowy plan  warsztatów Akademii:

  • integracja,

  • wyznaczanie celów / czym jest projekt,

  • budowa zespołu / role zespołowe / ja w zespole,

  • ja w roli lidera,

  • komunikacja interpersonalna,

  • promocja i autoprezentacja,

  • nowe technologie,

  • przygotowanie akcji społecznych

  • podsumownie Akademii​​

 • Na koniec:

  • otrzymasz dyplom ukończenia Akademii​

  • otrzymasz Certyfikat Kompetencji Społecznych zgodnie z Ustawą o Zintegrowanycm Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015r (Dz.U. poz. 64, z dnia 14 stycznia 2016 r.)

​​

 • Udział:

  • jest bezpłatny.​

  • ważne byś wiedział, że będziesz mógł wziąć udział w całej Akademii.

CONTACT US
logo_AKADEMIA_LIDERÓW_-_znak_-_bez_tła_-

ORGANIZATOR

ADRES
Stowarzyszenie LATAWIEC
ul. Wysockiego 16 lok. 144

03-388 Warszawa

EMAIL

adam@latawiec.org

TEL

+48 600-48-20-12

 • White Facebook Icon

Dziękujemy za wiadomość!

Komplet.png

INFORMACJE

Niniejsze informacje wynikają z realizacji umowy numer POWER.01.04.00-00-0081/18 zawartej pomiędzy Ministrem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej a Stowarzyszeniem LATAWIEC. a w szczególności par. 22 pkt. 4 podpkt. 2 oraz par. 19 pkt. 4.

 

Opis projektu

Program "Akademia Liderów XXI w." jest projektem społecznym, który za główny cel stawia sobie podniesienie poziomu kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy u młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego.  Bezpośrednimi odbiorcami będą młodzi ludzie, którzy wezmą udział w szkoleniach akademii w jednym z trzech miast: Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa.  W każdym mieści uczestnicy wezmą udział w dziewięciu dwudniowych zjazdach podczas których będziemy wyposażać ich zarówno w kompetencje niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim XXI wieku jak i kształtować postawę brania czynnego udziału w życiu społecznym. Działania te będą nakierowane na to by wzmacniać w młodych ludziach poczucie sprawstwa i wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Już podczas tych zjazdów młodzi ludzie w grupach 2/3-osobowych będą przygotowywali swoje akcje skierowane do mieszkańców lokalnych społeczności. Po wykonaniu akcji społecznych w swoich społecznościach, zorganizujemy dziewiąty zjazd - Zjazd Finałowy. Pozwoli to z jednej strony, na podzielenie się przez liderów z innymi swoimi sukcesami związanymi z komeptencjami zdobytywmi w trakcie trwania projektu. 

Cele

Liczba osób młodych poniżej 30 lat, które podniosły kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy - 44

Liczba osób młodych poniżej 30 lat  objętych wsparciem w programie - 48

Wsparcie finansowe

Podkreślamy wsparcie finansowe se strony Unii Europejskiej

Szczegółowy harmonogram

Otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na ten link.

Sprawdź nowy harmonogram zjazdów szkoleniowych, obowiązujący od 13 czerwca!
bottom of page